Đồ quý dại gì

Đồ quý dại gì, nhưng gặp tin tốt trong ngày, khoe tý! 🙂
Mấy ai có được mà khoe?? Ờ! 🙂 Em cảm ơn anh Long Do, năm qua dù có đôi chỗ không được như dự tính thì vẫn là năm may mắn của em vì được gặp và học hỏi từ anh và những đại ca khác trong group! 🙂