Di Di hok dc cái gì hết trơn

1 1  
Di Di hok dc cái gì hết trơn, được mỗi cái dù làm về trể mà sáng vẫn dậy sớm đi chợ nấu cơm dc như thường à ! Ahihi! Thực đơn đơn giản cho hôm nay thôi à
Bò xào xã ớt
Canh bò nấu khổ qua! Ý nghĩa món ăn này nghĩa là: bò qua cái khổ! Kkkkkk là Di tự nghĩ ra á!