“Đến Huế rồi thăm dòng sông Hương

1  
“Đến Huế rồi thăm dòng sông Hương, đường qua Vĩ Dạ, chợ Đông Ba, Ngự Bình…
Thăm lăng di tích, thăm Thiên Mụ, tóc thề chấm vai nghiêng nón qua Tràng Tiền…”
P.S: Lần trở lại với Huế mộng Huế mơ, mọi thứ vẫn đẹp nên thơ….”Xa rồi mà lòng thương Huế đẹp mộng mơ…”
#CốĐôHuế
#Huế
#MộngMơ
#HoàiTân