Đêm hôm ăn cắp vặt được tấm hình Demo chỉnh nhẹ từ FB người em gái Lập

1  
Đêm hôm ăn cắp vặt được tấm hình Demo chỉnh nhẹ từ FB người em gái Lập. Dễ thương qua……
Nhìn hình đâu ai biết bé Diệu Đẹp sắp sanh thần lần thứ 16 đâu chời , cũng ko ai biết anh bé Lập 27 tuổi , càng ko ai biết dì Như với chú BB xèm xèm 35 tuổi rồi . Ai cũng trẻ hen…
Show ẩm thực đầu tháng 5 lên sóng nha bà con.
Các bạn cứ việc coi show , việc nấu cứ để Nhi lo ehhehehez
#DiệuNhi
#CheriFarm