Đề nghị formosa làm mấy cái chuyện tào lao này làm gì

1  
Đề nghị formosa làm mấy cái chuyện tào lao này làm gì . Nhỡ nó mà mua hết thì mai mốt đâm ra lại khó ăn khó nói ra . HAHAHA có khi lại ” há miệng bị mắc quai ” cũng nên. KHỔ GHÊ THIỆT.