Để đây nhưng cũng sẽ nói thêm:

1 1  
Để đây nhưng cũng sẽ nói thêm:
Ai đồn 2 đứa tui k nhìn mặt ác ghê!!! 2 năm nay không đi chung đường nữa nhưng chúng tôi vẫn là bạn! Là tri kĩ!!!!!!vẫn luôn ũng hộ con đường mà đối phương đã chọn,và vẫn luôn chúc phúc cho hạnh phúc của đối phương!