Để anh đại diện mà nó bị cắt nên up lại hình full nhìn cho feel

1  
Để anh đại diện mà nó bị cắt nên up lại hình full nhìn cho feel! Hình chỉ mới để mịn da chứ chưa edit gì thêm! Dc chụp bởi 1 nhiếp ảnh gia có tiếng của Singapore! Nôn quá nên lấy đại hình chưa chỉnh sữa up!!!!!
Makeup: Hang Pham
Photo Kenneth Choo
This pic haven’t edit but still look so nice!!!!