ĐAU THAY

1 1 1  
ĐAU THAY!
“Giải phóng” đã 42 năm!
Hòa bình và phát triển đã 42 năm…
Thế mà quốc lộ 1, con đường SỐ 1 của đất nước vẫn cơ bản là 2 làn xe.
SG Nha trang 450km vẫn phải đi mất 9 tiếng! Đà nẵng chắc phải 20 tiếng!
Tôi vẫn thích rong ruổi Bắc Nam bằng ô tô để cảm nhận vẻ đẹp quê mình.
Năm 1988 lần đầu SG HN, tốc độ bình quân 50km/h.
Nay 2017 vẫn bq 50km/h!
Đau thay!!!???