Dạo này ai gặp cũng kêu bánh bèo thế nhìn không quen

1  
Dạo này ai gặp cũng kêu bánh bèo thế nhìn không quen
Ở SG mà để tóc dài thấy có vẻ hơi nhọc nhỉ, như này đã mệt rồi này
M.U.A: Trang Nguyễn
Photo: Jon Dang
Clothes: I HATE FASHION.