ĐÁNG KHÔNG

ĐÁNG KHÔNG?
– Khách sắp đến mà cậu cứ cởi trần quần cụt thế à…
– Tôi cứ mặc thế để người ta biết là mợ nuôi tôi tốt như thế nào!
– Hừmmmm… vậy sao cậu không cởi nốt cái quần cụt ra để họ xem xem… có đáng nuôi không?
Nghe mợ nói, tôi cúi nhìn rồi chẳng dám cãi câu nào. Nhưng vẫn uất ức nghĩ thầm:
Ít ra cậu cũng còn làm được đôi ba việc khác. Chứ cái đám cán bộ lãnh đạo dân nuôi béo tốt như thế mà toàn ăn tàn phá hại thì có đáng mặc quần không?