Đã vội vàng kết luận một việc quá hệ trọng đến con người

Đã vội vàng kết luận một việc quá hệ trọng đến con người, chưa thể biết là công hay tội.
Share bài cảm thán từ trang fb một cô bạn quê Yên Bái của Tấn Thủy Nguyễn, để chia buồn một cách công bằng.
Chú Thủy xin phép giúp tôi nhé.
Mong vào Đà Nẵng quá, Thủy ui…