Đã kết thúc được 1 tuần rồi nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên đó

1 1 1 1 1  
Đã kết thúc được 1 tuần rồi nhưng cảm xúc vẫn còn nguyên đó,vẫn háo hức từng giây phút diễn show,đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác vì đồ NTK trong nước cũng như các NTK nước ngoài quá xuất sắc. Tạm biệt Xuân Hè, hẹn gặp lại Thu Đông tháng 11 này ở Hà Nội. Love VIFW ❤
/
p h o t o g r a p h y b y J O N