Đã đến Lào Cai

1 1 1 1 1  
Đã đến Lào Cai, nơi đầu nguồn của con sông Hồng. Thăm đền thờ Đức Trần Hưng Đạo. Đứng bên đây bờ con sông Nậm Thi nhìn qua bên kia bờ sông là thấy rõ những sinh hoạt buôn bán của nhân dân nước “bạn”.
Cũng chính tại thành phố Lào Cai nầy, ngày 17/2/1979 quân Túng Của đã tràn qua biên giới đập phá nhà cửa của người dân VN. Riêng ngôi đền của Đức Thánh Trần thì chúng nó không dám đụng đến. Có lẽ chúng nó sợ hồn thiêng của Đức Thánh Trần.