Đã bảo là còn xanh nó cứ bảo mình bổ

Đã bảo là còn xanh nó cứ bảo mình bổ. Bổ ra như này thi có ập vào để chờ nó chín được k cả nhà hu hu.
Mỗi ngày mình phải ăn nửa quả mít ý, đêm nay hí hửng.. Gẫy.
Chỉ muốn ném con dao và nằm lăn ra đất giẫy đành đạch ăn vạ..