Cuối tuần

Cuối tuần.
Gói hàng cho khách mai gửi.
Chị em viêm nhiễm phụ khoa ib cho em.
Thuốc em đảm bảo chữa được bệnh phụ khoa dứt điểm.
An toàn không có tác dụng phụ.
. Em chú thích tí:
Em chỉ gói sẵn hàng cho khách khi khách đặt thêm thuốc.
Vì em biết chắc khách không bị quá liều khi dùng nguyên cả gói.
Bởi có nhiều trường hợp khách dùng nguyên gói do quá liều không tốt. Phải chia làm 2 để dùng.
Nên khách hiểu và thông cảm cho em.
Em cũng chỉ muốn tốt cho khách mà thôi.