Cũng phải công nhận 1 điều là FC Khởi My dễ thương thiệt

1 1  
Cũng phải công nhận 1 điều là FC Khởi My dễ thương thiệt, k ít lần nhóm hát chung ct với Khởi My y như rằng các bạn luôn dành một sự lịch sự riêng cho tất cả các ca sĩ trong ct đó cho dù là ca sĩ k tên tuổi! Các bạn vẫn cổ vũ la hét nhiệt tình!!!!!t thấy thương ghê!