CỦA AI

1 1  
CỦA AI?
Hồi những năm 70 của thế kỷ trước. Một lần đoàn thể tổ chức kiểm điểm một cô gái về việc cô tự nhiên có bầu.
Sau khi các đồng chí đồng bọn góp ý phê bình đã đời, bí thư yêu cầu cô phát biểu tự phê và nhận khuyết điểm. Cô đứng lên và ngơ ngác hỏi.
– Em cứ tưởng cái ấy nó là của em, muốn làm gì với nó là việc của em… bây giờ em mới biết nó là của đoàn thể… vậy thì em lo lắng cho sức khỏe của bí thơ lắm! Cơ quan hàng trăm nữ, ai muốn làm gì cái ấy… cũng phải xin đồng chí cho phép thì…!
Nay đã thế kỷ 21, hơn nữa, một tỉnh, một nước thì có không biết bao nhiêu là nữ, mà, sở văn hóa và cục nghệ thuật biểu diễn phải quản lý cho phép hết từ việc đi thi thố thế nào cho đến lau rửa ra sao cho ngần ấy cái ấy thì cực lắm nhỉ?…
Tội nghiệp!