Con yêu từng nếp nhăn của bà

1 1 1 1 1  
Con yêu từng nếp nhăn của bà … Bà ơi !
” Chỉ có vẻ đẹp tâm hồn mới trường tồn vĩnh cửu” #HanhtrinhvedepphunuADong