Có xúc phạm hay không thì không biết nhưng bỏ show thì có rồi đó

1  
Có xúc phạm hay không thì không biết nhưng bỏ show thì có rồi đó!!!!! Rốt cuộc cũng chưa nói dc là lý do vì sao đến sân khấu rồi thì lại bỏ về!!!!!!!

8 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *