CÔ THƯƠNG

1 1 1  
CÔ THƯƠNG…
Lâu lâu được ngày cô thương, put chip như ma nhập.
Có tý giải vô địch tại cup hội cựu sinh viên KTQD Bà rịa Vũng tàu mang về.
Quá là vui!
Cảm ơn ae bè bạn hội CSV KTQD Bà rịa Vũng tàu…