Có thằng mua được cái đồng hồ cổ bằng vàng dây da

Có thằng mua được cái đồng hồ cổ bằng vàng dây da, giá hơn 20 triệu gì đó.
Đi làm đồng nghiệp hỏi mua bao nhiêu nó kêu 1,2 tỷ.
Một hôm, rõ ràng nó đeo đồng hồ mà cứ hỏi mọi người” Mấy giờ rồi”?
Vợ nó bảo em để ý soi cả tuần thì đồng hồ cứ lúc nào cũng 3h15′ thôi, kim giờ chết mẹ từ đời nào mà chỉ đeo để làm cảnh.
Ấy thế nhưng con nào yêu nó mà bỏ nó là nó cũng bảo con ấy bị thần kinh và bị ảo.
May con vợ nó bỏ nhanh không có Trâu Quỳ lại thêm bệnh nhân mới nhập hội