Cố nhân gặp nhau chào hỏi đôi ba câu

1 1  
Cố nhân gặp nhau chào hỏi đôi ba câu, bạn bè gặp nhau chén thù chén tạc vài chung rượu, tình nhân gặp nhau đó, mặn nồng đó, nhưng rồi cũng hờ hững bước qua đời nhau, hỏi tri kỷ phương nào…
” Tôi chắp tay xin lạy Tôi lạy người đời,
Lạy bạn bè lạy Em đã lừa dối
Tôi xin lạy cơn đau…”