Cô Na Nguyễn Minh Hiền ơi

1 1  
Cô Na Nguyễn Minh Hiền ơi !
Má con 42 tuổi xin ca giống cô Sơn Tiền hoặc chú Đàm Dĩnh Hưng được không cô Na..???
<3 <3

9 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *