Có ly

1 1  
Có ly… Pha Lê thì uống rượu gì cũng ngon, nếu rượu ngon thì thành tuyệt ngon!
Vậy mà chúng có chú ý gì tới ngon ngọt của nhau và của HX6 đâu… cứ mỗi đứa một hướng.
Ta hận!