Có Ai đời Hà Nội nhiều mùa hoa sướng đến như thế bao giờ không

1  
Có Ai đời Hà Nội nhiều mùa hoa sướng đến như thế bao giờ không ? Tháng giêng hoa đào , lay ơn , tháng 2 hoa sưa , tháng 3 hoa gạo ,Tháng 4 có loa kèn , tháng 5 hoa bằng lăng, tháng 6 có hoa sen , tháng 7 mùa hoa phượng , hoa sấu , sà cừ tháng 8 hoa dâu da soan , tháng 9 hoa diệp vàng , tháng 10 hoa cúc, tháng11 hoa tam giác mạch , tháng 12 hoa cải vàng…. Đấy còn chưa kể đến vô vàn những loại hoa khác nữa ……..GHÉT