Có 1 niềm tin bất diệt: Phụ nữ Việt Nam luôn khiến cả Thế giới phải ngả mũ vì : đức hy sinh

Có 1 niềm tin bất diệt: Phụ nữ Việt Nam luôn khiến cả Thế giới phải ngả mũ vì : đức hy sinh , tài năng và cả …Sắc đẹp!
Giới mày râu không nỗ lực- các chị “xuất khẩu” hết… hoặc tự “yêu nhau”… là các anh…. ra rìa nhá!
Tự Hào lắm luôn các cô gái Việt Nam!