Chuyện PHI lý mỗi ngày kỳ 151:

Chuyện PHI lý mỗi ngày kỳ 151:
Văn chương chữ nghĩa Bắc Hà
Một câu chở được ba lần chữ Không
— Đường cong mềm mại , Đưa tay trúng má , Đưa chân cao quá , Đập mặt vào gậy . “Em xin” và “Đéo” cũng có 2 nghĩa , khó hiểu thật !!

6 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *