Chúng tôi đang rất cần người chung tay

Chúng tôi đang rất cần người chung tay, đại diện cho chiến dịch cứu chuối cho nông dân của Group Quản trị và Khởi nghiệp ở Hà Nội. Bản thân tôi do đang lo một số việc khác nên không tham gia được làn này. Mong các anh/chị có tâm và thời gian lên tiếng ạ! Cảm ơn các anh chị! Dưới đây là link đăng ký giúp bà con của Group. Còn anh/chị nào muốn làm đại diện chương trình tại Hà Nội vui lòng liên hệ với tôi!