Chúng tôi đang đứng tại tượng đài Chiến Thắng ĐBP

1 1 1 1 1  
Chúng tôi đang đứng tại tượng đài Chiến Thắng ĐBP- một tượng đài đã từng đưa nhuều “chiến sĩ” vào nhà đá bóc lịch. Nhưng chúng tôi xúc động khi được đến hầm của tướng De Cátrie. Thật bồi hồi khi nhớ lại tinh thần chiến đấu của Tướng Võ Nguyên Giáp và những chiến sĩ giàu lòng yêu nước để giành lại nên độc lập cho dân tộc, đồng thời cũng thấy ngán ngẩm cho những gì xảy ra hôm nay… Ôi đất nước của tôi ơi! Tự hào và đau xót vẫn là hai thứ cảm xúc vẫn luôn gắn liền nhau….