Chúng ta nói nhiều về việc kích thích sáng tạo và xây dựng khả năng khởi nghiệp cho tuổi trẻ chủ yếu trong lãnh vực kinh doanh

Chúng ta nói nhiều về việc kích thích sáng tạo và xây dựng khả năng khởi nghiệp cho tuổi trẻ chủ yếu trong lãnh vực kinh doanh. Nhưng quan trọng không kém cho sự phát triển đất nước là ý tưởng, tinh thần, và khả năng khởi nghiệp trong các lãnh vực khác của xã hội.
Ý thức về thực trạng đa dạng trong nhà trường và nhu cầu thấu hiểu và đồng cảm giữa các thành phần xã hội và sắc tộc khác nhau, Peyton Klein, nữ sinh lớp 9 trường trung học Allderdice tại Pittsburgh Hoa Kỳ sáng lập một chương trình sau giờ học gọi là Global Minds. Mỗi thứ ba 30-50 học sinh lại gặp nhau khoảng 1 tiếng rưỡi để học hỏi lẫn nhau và tập trung cho các hoạt động về nhân quyền, đa nguyên, phát triển bền vững, quan hệ quốc tế.
Peyton đã chọn cách biểu lộ sự bực tức về sự thất bại của vị dân cử của mình của mình bằng hành động cụ thể, “Cách tôi tự biểu lộ là qua hành động, và qua việc làm một cái gì đó và nhìn thấy kết quả và tạo sự thay đổi. . . đặc biệt trong cộng đồng học sinh của tôi”
Dần dà thời khóa biểu của cô học sinh trung học đã kín với những công tác viết đề án xin tài trợ, tổ chức các hoạt động, phối hợp với giáo viên, và thậm chí phổ biến chương trình Global Minds đến các trường trung học khác.. Phối hợp với một tổ chức dân sự khác, tập thể của cô cũng đang thực hiện một bức bích họa mô tả di dân và sự đoàn kết của thành phố Pittsburgh.
Khái niệm “khởi nghiệp” chắc chắn không chỉ giới hạn trong việc thành lập cơ sở kinh doanh. Nói về chữ nghiệp, trong Phật giáo có lời nguyện “Duy Tuệ Thị Nghiệp,” lấy trí tuệ làm nghiệp của mình. Nó là con đường trí tuệ để thấy vạn pháp như thực mà thoát ra tâm thế vị kỷ và thủ chấp của bản ngã. Những hoạt động và đề án vì nhân sinh phát xuất từ sự thấu hiểu thống khổ của xã hội cũng như bất toàn của hệ thống cũng là hành trạng trên con đường “duy tuệ thị nghiệp.”
Con đường khởi nghiệp của những công dân như Peyton Klein chắc chắc không kém phần gian khổ và trong những xã hội áp bức, đôi khi nó còn phải trả bằng tự do và xương máu. Nhưng cũng như những bạn bè đang thành lập những cơ sở kinh doanh bằng chính vốn liếng tự lập của mình, họ chính là những nhà lãnh đạo của xã hội và đất nước trong tương lai.