“Chúng ta là doanh nhân

“Chúng ta là doanh nhân, doanh nhân trước khi làm việc gì phải tính toán chính xác, cẩn thận, giống như chiếc đồng hồ chính hãng ấy”
Idea clip rất tuyệt Đức Võ, Sơn Nguyễn Văn,Trương Ngọc Dương, Quách Phong, Bá Lộc, Nguyễn Xuân Ngọc…
Team marketing Xwatch ngày càng bá cơ 😛
See Translation