Chúc các bạn đón năm mới thật mạnh khoẻ để có sức cày cấy

Chúc các bạn đón năm mới thật mạnh khoẻ để có sức cày cấy, gặt hái mùa màng bội thu và thụ hưởng thành quả nhé.
P/s Chiều 29 tết trước nhà, thấý anh ý vẫn hăng say cày bừa. Cả nhà đang chiêm ngưỡng và hâm mộ anh ý lắm.