Chủ đầu tư cuối tuần rồi đi vắng nên cho phép tạm hoãn thi công

Chủ đầu tư cuối tuần rồi đi vắng nên cho phép tạm hoãn thi công. Hôm nay chủ đầu tư cùng với nhà thầu xây dựng đã cùng hoàn thành công trình này. Mong là ống khói đủ bự để ông già noel chui lọt zô. My first ginger bread house ❤️❤️❤️
See Translation