“Chợt một dòng tin nhắn thật quá dịu dàng

1  
“Chợt một dòng tin nhắn thật quá dịu dàng…CON ĐIÊN!!!”
Rắn Rần Rần rất rõ ràng rành rõi, rãnh rỗi rủ rê ra riêng rờ rờ rồi ríu rít râm rang, rũ rắc rối, rũ rầu rĩ rồi râu ria, ray rứt rụng rơi, ráng rộn ràng riết rồi rộ rộ ròng rã…hahaha…
P.s: Không biết đang nói gì luôn ah…hihihi…Hãy tìm điểm khác nhau của 8 bức ảnh này!?!
#RắnRầnRần
#BUDIcream
#HoàiTân
#R