Chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản

Chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản, không nghèo nhưng không cần quá giàu! Có thể kiếm tiền bằng công việc yêu thích, có thể ở gần ba mẹ, có thể chăm sóc cho ba mẹ, ngày nào còn sống còn lam được những điều này là cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến rồi! Mỹ có giàu có đẹp có tốt hơn Việt Nam thật đấy, nhưng ở đâu có ba mẹ ở đó là nơi giàu đẹp nhất thế giới rồi!!!!!