Chẳng phải Ai cũng yêu phở ư

Chẳng phải Ai cũng yêu phở ư . Báo tài chính Việt Nam ( VIETNAMFINANCE ) yêu phở ( không phải yêu Hoàng Khải mà đưa lên báo nhé ) , Tôi yêu phở , Bạn yêu phở. Thế hóa ra là CHÚNG TA ĐỒNG LÒNG YÊU PHỞ Á 🙂 🙂 🙂