Chai này đã làm cho biết bao chàng mê mệt vì hương thơm cực kì quyến rũ của e nó

Chai này đã làm cho biết bao chàng mê mệt vì hương thơm cực kì quyến rũ của e nó
Chị nào chồng chán chồng chê .
Mua ngay e nó chồng mê trở về
Nhanh tay đặt hàng để e oder cty sơm ko thì hết hàng
E này hiện đang rất hót trên thi trường
See Translation