Câu chuyện về hạnh kiểm đang xôn xao

Câu chuyện về hạnh kiểm đang xôn xao. Nghĩ về nó chợt nhớ ra chuyện người Việt ta cứ tự chê mình là VN không có học thuật, khó học phát triển thật sai lầm và tự ti, nhược tiểu.
Ta tài chứ! Trên thế giới hình như mới chỉ có Mĩ chế được máy phát hiện nói dối và cho kết quả tương đối, lúc đúng lúc sai. Chưa nước nào có thể chế ra máy phân định đạo đức con người.
Nhưng ở ta, nhà trường và giáo viên có thể phân định hạnh kiểm-đạo đức của học sinh thành các loại tốt, xấu, kém… chỉ trong….một học kì thậm chí dựa trên chỉ một thái độ hay hành vi cụ thể.
Siêu không?
Tại sao ta không đăng kí xét giải Nobel đối với thành tựu này kèm theo ý tưởng vận động học sinh nộp tiền làm quỹ GIẢI CỨU GIÁO VIÊN?