Cảm ơn nhé cả nhà ơi hôm qua Sinh nhật Mai nào quà nào bánh Của các bạn từ phương xa gửi tặng Một tình cảm tha thiết ấm nồng Mặc dầu trời Hà Nội se se lạnh Nhưng tôi thấy trong lòng ấm áp Bởi bên tôi những người bạn chân thành Hãy giữ nhé

Cảm ơn nhé cả nhà ơi hôm qua Sinh nhật Mai nào quà nào bánh Của các bạn từ phương xa gửi tặng Một tình cảm tha thiết ấm nồng Mặc dầu trời Hà Nội se se lạnh Nhưng tôi thấy trong lòng ấm áp Bởi bên tôi những người bạn chân thành Hãy giữ nhé! Tình bạn này mãi mãi sẽ về sau.
See Translation