Cảm ơn 125

Cảm ơn 125.000 Bạn và nhiều những Bạn hâm mộ khác đang theo dõi trang FB của Hoàng Khải . Nhưng FB giới hạn số lượng kết Bạn nên Hoàng Khải không thể kết Bạn được nhiều hơn . Hoàng Khải thành thật lấy làm rất tiếc vì điều này . Cũng như có quá nhiều tin nhắn mà có thể là Hoàng Khải không thể trả lời hết được . Vậy mong các Bạn thông cảm . THANK YOU !