Cách đây khoảng 3 tháng hay gì đó Hoàng Khải có bàn luận về nếu Bạn có 1 tỷ thì mua căn hộ hay đất nền hẳn các Bạn còn nhớ

1  
Cách đây khoảng 3 tháng hay gì đó Hoàng Khải có bàn luận về nếu Bạn có 1 tỷ thì mua căn hộ hay đất nền hẳn các Bạn còn nhớ . Thì giờ đây Báo chí mới đăng hahaha . Nhưng các Bạn yên tâm giá đất nền vào khoảng 1tỷ hay 1tỷ5 vẫn còn là rẻ trước khi nó sẽ tăng giá toàn diện vào thời điểm nhà nước hoàn thiện giao thông đường tàu Metro trên toàn thành phố trong vòng 5 năm nữa .