Bình tĩnh được 2 tấm hình thôi hà

1 1 1 1 1  
Bình tĩnh được 2 tấm hình thôi hà…. Mấy nhỏ bạn nó ép bé chụp khùng khùng chứ bé đâu có muốn….
#DiệuNhi
#CheriFarm
#BFF