Bình minh thật đẹp và thật ngắn

Bình minh thật đẹp và thật ngắn . GOOD MORNING của Tôi thật mộc . Mộc của Tôi , những vẻ đẹp của cuộc sống.