BINH BẤT YẾM TRÁ

BINH BẤT YẾM TRÁ…
Cách đây mấy năm, ngồi nhậu và luận bàn về vụ dân tụ tập cả ngàn người để chống lại việc sử dụng đất nhà thờ không đúng của chính quyền phường, quận ngoài HN.
Một anh nguyên là lãnh đạo cao cấp bên Công an nói.
– Mấy thằng dốt quá! Muốn giải tán thì lấy quạt cực mạnh từ xa thổi ớt bột tới là chạy hết ngay à…
– Cao tay!
Tôi thốt lên như có vẻ thán phục.
Ngành công an (an ninh) của ta có thể nói là rất tài tình, nhiều mưu mẹo, biến hóa… từng làm cho phòng nhì Pháp và CIA Mỹ ngán ngại.
“Binh bất yếm trá” được áp dụng triệt để trong chiến tranh chống giặc là đương nhiên và công an của ta có thể nói là rất giỏi môn này. Cũng là đáng khen!
Nhưng vận dụng “binh bất yếm trá” để mưu hèn kế bẩn với dân thì lại là nguy hiểm cho chính mình.
Vì đối với kẻ địch, bất yếm trá thế nào đi chăng nữa thì công an vẫn là công an, địch vẫn là địch. Còn đối với dân thì công an cũng là dân, là con cái, anh chị em… của dân, từ dân mà ra. Bất yếm trá với dân là bất yếm trá với chính mình!
Đồng tâm Mỹ đức đang rối như canh hẹ phải chăng cũng vì với dân mà như với binh, đem dụng “bất yếm trá” nên ngày càng thêm rối?