Biến chất hết roài

1 1 1 1 1  
Biến chất hết roài !!!
Ai là học sinh của thầy này xin vào xác nhận share để mọi người cùng biết mặt thật của Thầy Trần Văn Đức giáo viên trường thcs Tân An. Trường ở Ấp 2 xã Tân An Huyện Vĩnh Cửu Tỉnh Đồng Nai. Có số điện thoại trẻn tin nhắn á !
Nhà trường không nên có người giáo viên như vậy….!
P/s : thấy nên share nên mới post cho mọi người phụ vô ! Thiến zái hết bọn nó cho roài ! Thúi địch thật ! Đọc muốn ứa gan !
Stt k có tính chất câu like và share nhá !
<3 <3