BAY

1 1  
BAY!
Nếu bay, chắc 50′ là tới Đà nẵng.
Nhưng làm sao có những phút thoải mái cafe bên đường trong những quán rộng rãi thoáng mát như thế.
Máy bay cũng chẳng thể cho tôi ghé xứ Ninh thuận nước sâu xanh thẳm có loài cá bò hòm thịt trắng như tuyết ngọt hơn gà và thơm như ướp rau thơm…
Hoan hô xe hơi!