Bắt đầu chơi ảnh (và có lẽ cả máy

Bắt đầu chơi ảnh (và có lẽ cả máy, hehe) từ 28.03.2015
Sau đó 1 tuần, chính xác là 05.04.2015 chụp được tấm ảnh Cityscape đầu tiên
Dù không nhiều ảnh và ảnh chưa thực sự tốt nhưng suốt 6 tháng cứ loanh quanh Saigon mãi với món này rồi bắt đầu thấy ngán… Thế là chuyển qua Landscape
Trước để ảnh lung tung, nay tập hợp lại xem trong 6 tháng ấy mình đã có những gì 😉