Bạn trẻ này tài năng

Bạn trẻ này tài năng, có tham vọng đấy. Tiếc là nổi lên ở tâm điểm vụ Trịnh Xuân Thanh và các vụ lùm xùm bổ nhiệm COCC nên khá nhạy cảm. Có người khuyên em giỏi như vậy chui vào NN làm gì, ra ngoài thi thố tài năng cho sướng. Nếu cứ tư duy vậy thì quản trị nhà nước bao giờ khá lên được. Cần những nhân tố như thế này. Nên ủng hộ bạn ấy. Đạp bão và chứng minh bằng kết quả công việc đi em !