Bạn tin không

Bạn tin không?
Bạn vẫn tiếp tục uống chứ?
Bạn có thể thay thế bằng nước lọc mà phải không? Vậy tại sao phải lạm dụng những chất đó khi bị mệt????
Nước vốn có tác dụng rất tốt đối với cơ thể và não bộ con người. Mỗi ngày tối thiểu 2 lít nước là lựa chọn tuyệt vời cho cơ thể bạn.