Bác Hoàng Xuân Sính ơi

1  
Bác Hoàng Xuân Sính ơi! Em cắn cơm cắn cỏ xin bác…
Bác lỡ tay bới một cái là bể nhiều nồi cơm đào tạo… tiến sỹ lắm lắm đó!

62 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *